I vladari za koje vi prolijevate svoju krv, usred vaše najogorčenije borbe stišću desnice pa hladnokrvno dijele vaše haljine i vašu zemlju.


i-vladari-za-koje-vi-prolijevate-svoju-krv-usred-vae-najogorenije-borbe-stiu-desnice-pa-hladnokrvno-dijele-vae-haljine-i-vau-zemlju
ugo foscolovladarizakojeviprolijevatesvojukrvusredvaenajogorčenijeborbestićudesnicepahladnokrvnodijelehaljinevauzemljui vladarivladari zaza kojekoje vivi prolijevateprolijevate svojusvoju krvusred vaševaše najogorčenijenajogorčenije borbeborbe stišćustišću desnicedesnice papa hladnokrvnohladnokrvno dijeledijele vaševaše haljinehaljine ii vašuvašu zemljui vladari zavladari za kojeza koje vikoje vi prolijevatevi prolijevate svojuprolijevate svoju krvusred vaše najogorčenijevaše najogorčenije borbenajogorčenije borbe stišćuborbe stišću desnicestišću desnice padesnice pa hladnokrvnopa hladnokrvno dijelehladnokrvno dijele vašedijele vaše haljinevaše haljine ihaljine i vašui vašu zemljui vladari za kojevladari za koje viza koje vi prolijevatekoje vi prolijevate svojuvi prolijevate svoju krvusred vaše najogorčenije borbevaše najogorčenije borbe stišćunajogorčenije borbe stišću desniceborbe stišću desnice pastišću desnice pa hladnokrvnodesnice pa hladnokrvno dijelepa hladnokrvno dijele vašehladnokrvno dijele vaše haljinedijele vaše haljine ivaše haljine i vašuhaljine i vašu zemljui vladari za koje vivladari za koje vi prolijevateza koje vi prolijevate svojukoje vi prolijevate svoju krvusred vaše najogorčenije borbe stišćuvaše najogorčenije borbe stišću desnicenajogorčenije borbe stišću desnice paborbe stišću desnice pa hladnokrvnostišću desnice pa hladnokrvno dijeledesnice pa hladnokrvno dijele vašepa hladnokrvno dijele vaše haljinehladnokrvno dijele vaše haljine idijele vaše haljine i vašuvaše haljine i vašu zemlju

Morate ili promeniti vaše snove ili ojačati vaše veštine. -Džim Ron
morate-ili-promeniti-vae-snove-ili-ojaati-vae-vetine
Vaše čuveno poštenje. Uvek ste bili puni tih sranja o poštenju.E pa iskenjam se ja na to vaše poštenje, i na celu tu vašu poštenu generaciju. Pizda vam ...
vae-uveno-potenje-uvek-ste-bili-puni-tih-sranja-o-potenjue-pa-iskenjam-se-ja-na-to-vae-potenje-i-na-celu-vau-potenu-generaciju-pizda-vam
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei
Nismo sve kurve, i nismo sve lude, tigrice, mačkice, nafurane male. Ima nas koje bi radije gledale film sa vama nego išle u šoping. Koje uzimamo vaše dukseve ...
nismo-sve-kurve-i-nismo-sve-lude-tigrice-kice-nafurane-male-ima-nas-koje-bi-radije-gledale-film-vama-nego-i-u-oping-koje-uzimamo-vae-dukseve