I volim kišu. Ona nikada nije otkrila da su na mom licu zapravo suze, a ne kapi kiše.


i-volim-kiu-ona-nikada-nije-otkrila-da-su-na-mom-licu-zapravo-suze-a-ne-kapi-kie
milica jakovljević mir-jamvolimkiuonanikadanijeotkriladasunamomlicuzapravosuzenekapikiei volimvolim kišuona nikadanikada nijenije otkrilaotkrila dada susu nana mommom liculicu zapravozapravo suzene kapikapi kišei volim kišuona nikada nijenikada nije otkrilanije otkrila daotkrila da suda su nasu na momna mom licumom licu zapravolicu zapravo suzea ne kapine kapi kišeona nikada nije otkrilanikada nije otkrila danije otkrila da suotkrila da su nada su na momsu na mom licuna mom licu zapravomom licu zapravo suzea ne kapi kišeona nikada nije otkrila danikada nije otkrila da sunije otkrila da su naotkrila da su na momda su na mom licusu na mom licu zapravona mom licu zapravo suze

Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna. -Đorđe Balašević
poslao-sam-joj-kiu-nemojte-se-ljutiti-vi-koji-ste-joj-blizu-pa-ste-pokisli-ona-stvarno-voli-kiu-a-ja-volim-kad-j-srena
Ona nije imala običaj osvrtati se oko sebe; žene koje se osjećaju ko kraljice nikada to ne čine! -Paulo Koeljo
ona-nije-imala-obiaj-osvrtati-se-oko-sebe-ene-koje-se-osjeaju-ko-kraljice-nikada-to-ne-ine
Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće? -Sigmund Frojd
veliko-pitanje-na-koje-nikada-nije-odgovoreno-i-na-koje-ja-nisam-bio-kadar-da-odgovorim-uprkos-mom-tridesetogodinjem-istraivanju-enske-e-glasi-ena