I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:


i-za-hiljadu-godina-ovjek-e-isto-ovako-uzdisatiah-teko-ivjeti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-htjeti-da-umre
Čehovzahiljadugodinačovjekćeistoovakouzdisatiahtekoživjetiistimahkaosadabojaćesenećehtjetidaumrei zaza hiljaduhiljadu godinagodina čovjekčovjek ćeće istoisto ovakoteško jeu istiisti mahovako istoisto kaokao ii sadasada bojaćebojaće sese ii nećeneće htjetihtjeti dada umrei za hiljaduza hiljadu godinahiljadu godina čovjekgodina čovjek ćečovjek će istoće isto ovakoi u istiu isti mahovako isto kaoisto kao ikao i sadai sada bojaćesada bojaće sebojaće se ise i nećei neće htjetineće htjeti dahtjeti da umrei za hiljadu godinaza hiljadu godina čovjekhiljadu godina čovjek ćegodina čovjek će istočovjek će isto ovakoi u isti mahovako isto kao iisto kao i sadakao i sada bojaćei sada bojaće sesada bojaće se ibojaće se i nećese i neće htjetii neće htjeti daneće htjeti da umrei za hiljadu godina čovjekza hiljadu godina čovjek ćehiljadu godina čovjek će istogodina čovjek će isto ovakoovako isto kao i sadaisto kao i sada bojaćekao i sada bojaće sei sada bojaće se isada bojaće se i nećebojaće se i neće htjetise i neće htjeti dai neće htjeti da umre

I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre. -Anton Čehov
i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre
Ukoliko bi sada bilo nekih posmatrača na Marsu, verovatno bi bili iznenađeni zašto smo opstali ovako dugo. -Noam Čomski
ukoliko-bi-sada-bilo-nekih-posmatraa-na-marsu-verovatno-bi-bili-iznenaeni-zato-smo-opstali-ovako-dugo
Nikad ti niko neće ovako u krvotok uliti poslednju nežnost celu i pronaći u tebi i nadu i beznađe. -Miroslav Mika Antić
nikad-ti-niko-nee-ovako-u-krvotok-uliti-poslednju-nenost-celu-i-pronai-u-tebi-i-nadu-i-beznae
Kad bi zemlja ovako umela da voli, kao ja, već davno bi bila zvezda. -Miroslav Mika Antić
kad-bi-zemlja-ovako-umela-da-voli-kao-ja-ve-davno-bi-bila-zvezda
Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat. -Josip Broz Tito
radimo-kao-da-emo-100-godina-ivjeti-pripremamo-se-kao-da-e-sutra-rat