I znam da ona, negde tamo, isto pati. Al' jebeš ga, nije nam se dalo.


i-znam-da-ona-negde-tamo-isto-pati-al-jebe-ga-nije-nam-se-dalo
Đorđe balaševićznamdaonanegdetamoistopatial'jebeganijenamsedaloi znamznam dada onanegde tamoisto patial' jebešjebeš ganije namnam sese daloi znam daznam da onaal' jebeš ganije nam senam se daloi znam da onanije nam se dalo

I znam da ona, negde tamo, isto pati. Al’ jebeš ga, nije nam se dalo.Kad je čaša pri dnu, priznam sebi da je ona jedino što mi je vredelo. Odzvanja mi njen smeh, osetim njen dah na svojim usnama. I znam da ona negde tamo isto ...Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korištenje.Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korišćenje.