Iako imamo slobodu da mislimo i djelujemo, mi se držimo zajedno, poput zvijezda nanebeskom svodu s nerazdvojnim vezama. Ove veze se ne mogu vidjeti, ali ih možemo osjetiti.


iako-imamo-slobodu-da-mislimo-i-djelujemo-mi-se-drimo-zajedno-poput-zvijezda-nanebeskom-svodu-s-nerazdvojnim-vezama-ove-veze-se-ne-mogu-vidjeti-ali-ih
nikola teslaiakoimamoslobodudamislimodjelujemomisedržimozajednopoputzvijezdananebeskomsvodunerazdvojnimvezamaovevezenemoguvidjetialiihmožemoosjetitiiako imamoimamo sloboduslobodu dada mislimomislimo ii djelujemomi sese držimodržimo zajednopoput zvijezdazvijezda nanebeskomnanebeskom svodusvodu ss nerazdvojnimnerazdvojnim vezamaove vezeveze sese nene mogumogu vidjetiali ihih možemomožemo osjetitiiako imamo sloboduimamo slobodu daslobodu da mislimoda mislimo imislimo i djelujemomi se držimose držimo zajednopoput zvijezda nanebeskomzvijezda nanebeskom svodunanebeskom svodu ssvodu s nerazdvojnims nerazdvojnim vezamaove veze seveze se nese ne mogune mogu vidjetiali ih možemoih možemo osjetiti

Misli su poput ptica. Ne možemo im zabraniti da lete, ali je do nas da li ćemo im dozvoliti da slete i naprave gnezdo u našoj glavi. -Otac Tadej
misli-su-poput-ptica-ne-moemo-im-zabraniti-da-lete-ali-do-nas-da-li-emo-im-dozvoliti-da-slete-i-naprave-gnezdo-u-naoj-glavi
Ti si moja zvijezda, i moj astronom, i želio bih da sam nebo, da te mogu posmatrati sa milijardu očiju. -Platon
ti-moja-zvijezda-i-moj-astronom-i-elio-bih-da-sam-nebo-da-te-mogu-posmatrati-milijardu-oiju
Na fejsu nema statusa veze koji bi opisao ono sto mi imamo. :)
na-fejsu-nema-statusa-veze-koji-bi-opisao-ono-sto-mi-imamo
Status veze: Nigde veze, al’ nema veze, jer da ima veze bilo bi bezveze… :D
status-veze-nigde-veze-al-nema-veze-jer-da-ima-veze-bilo-bi-bezveze-d
Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.
ne-moemo-da-utiemo-na-to-s-koje-e-strane-vetar-duvati-ali-moemo-da-podesimo-jedra