Iako nije bio česta pojava ili ga uopšte nije bilo, smeh postaje kao deo svakodnevnog života.


iako-nije-bio-esta-pojava-ili-ga-uopte-nije-bilo-smeh-postaje-kao-deo-svakodnevnog-ivota
bob marliiakonijebiočestapojavailigauoptebilosmehpostajekaodeosvakodnevnogživotaiako nijenije biobio čestačesta pojavapojava iliili gaga uopšteuopšte nijenije bilosmeh postajepostaje kaokao deodeo svakodnevnogsvakodnevnog životaiako nije bionije bio čestabio česta pojavačesta pojava ilipojava ili gaili ga uopštega uopšte nijeuopšte nije bilosmeh postaje kaopostaje kao deokao deo svakodnevnogdeo svakodnevnog životaiako nije bio čestanije bio česta pojavabio česta pojava iličesta pojava ili gapojava ili ga uopšteili ga uopšte nijega uopšte nije bilosmeh postaje kao deopostaje kao deo svakodnevnogkao deo svakodnevnog životaiako nije bio česta pojavanije bio česta pojava ilibio česta pojava ili gačesta pojava ili ga uopštepojava ili ga uopšte nijeili ga uopšte nije bilosmeh postaje kao deo svakodnevnogpostaje kao deo svakodnevnog života

Iako je 11. septembar bio užasan, on nije zapretio opstanku ljudske rase kao što je slučaj sa nuklearnim oružjem. -Stiven Hoking
iako-11-septembar-bio-uasan-on-nije-zapretio-opstanku-ljudske-rase-kao-to-sluaj-nuklearnim-orujem
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala
Često su me pitali, posebno žene, kako mogu da uskladim porodični život sa karijerom. Pa, to uopšte nije bilo lako. -Marija Kiri
esto-su-me-pitali-posebno-ene-kako-mogu-da-uskladim-porodi-ivot-karijerom-pa-to-uopte-nije-bilo-lako
Jedino si mi ti bio potreban, a tebe nije bilo…!
jedino-mi-ti-bio-potreban-a-tebe-nije-bilo
Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan. -Mark Tven
radi-kao-da-ti-novac-nije-neophodan-plei-kao-da-te-niko-ne-gleda-voli-kao-da-nikad-nisi-bio-nesrean