Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima.


idealan-mu-treba-da-kao-arheolog-da-to-ena-starija-to-da-ga-vie-zanima
agata kristiidealanmužtrebadakaoarheologtoženastarijatogaviezanimaidealan mužmuž trebatreba dada jeje kaokao arheologda štošto jeje ženažena starijada gaga viševiše zanimaidealan muž trebamuž treba datreba da jeda je kaoje kao arheologda što ješto je ženaje žena starijastarija to dada ga višega više zanimaidealan muž treba damuž treba da jetreba da je kaoda je kao arheologda što je ženašto je žena starijažena starija to dastarija to da gada ga više zanimaidealan muž treba da jemuž treba da je kaotreba da je kao arheologda što je žena starijaje žena starija to dažena starija to da gastarija to da ga više

Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju. -Agata Kristi
arheolog-najbolji-mu-kojeg-jedna-ena-moe-imati-to-ona-starija-to-on-vie-zainteresovan-za-nju
Idealan muž je onaj koji ne pije, ne karta se, ne okreće se za drugim ženama, ne prepire se i- nema ga. -Marlen Ditrih
idealan-mu-onaj-koji-ne-pije-ne-karta-se-ne-okree-se-za-drugim-enama-ne-prepire-se-i-nema-ga
Više žena iz kuće u kecelji iznese, neg što muž na rastočena kola uveze. -Stevan Sremac
vie-ena-iz-kue-u-kecelji-iznese-neg-to-mu-na-rastoena-kola-uveze
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Kao što gusenice imaju boju lista na kojem leže, ili kao što polip dobije boju predmeta za koji se uhvati, i žena kad laže daje sebi izgled kakav joj treba. -Jovan Dučić
kao-to-gusenice-imaju-boju-lista-na-kojem-e-ili-kao-to-polip-dobije-boju-predmeta-za-koji-se-uhvati-i-ena-kad-e-daje-sebi-izgled-kakav-joj-treba