Idealist je osoba koja pomaže drugim ljudima da bude uspješni.


idealist-osoba-koja-pomae-drugim-ljudima-da-bude-uspje
henri fordidealistosobakojapomažedrugimljudimadabudeuspjeniidealist jeje osobaosoba kojakoja pomažepomaže drugimdrugim ljudimaljudima dada budebude uspješniidealist je osobaje osoba kojaosoba koja pomažekoja pomaže drugimpomaže drugim ljudimadrugim ljudima daljudima da budeda bude uspješniidealist je osoba kojaje osoba koja pomažeosoba koja pomaže drugimkoja pomaže drugim ljudimapomaže drugim ljudima dadrugim ljudima da budeljudima da bude uspješniidealist je osoba koja pomažeje osoba koja pomaže drugimosoba koja pomaže drugim ljudimakoja pomaže drugim ljudima dapomaže drugim ljudima da budedrugim ljudima da bude uspješni

Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.Ljudi su dorasli da se obračunaju sa drugim ljudima, ali ne s problemima.Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni.Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima.