Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti.


idealna-nenasilna-drava-bi-bio-poredak-bez-vlasti
mahatma gandiidealnanenasilnadržavabibioporedakbezvlastiidealna nenasilnanenasilna državadržava bibi biobio poredakporedak bezbez vlastiidealna nenasilna državanenasilna država bidržava bi biobi bio poredakbio poredak bezporedak bez vlastiidealna nenasilna država binenasilna država bi biodržava bi bio poredakbi bio poredak bezbio poredak bez vlastiidealna nenasilna država bi bionenasilna država bi bio poredakdržava bi bio poredak bezbi bio poredak bez vlasti

Istina, hrabrost i odlučnost naše su oružje. Naša borba mora i dalje biti nenasilna i bez mržnje. -Dalaj Lama
istina-hrabrost-i-odlunost-nae-su-oru-naa-borba-mora-i-dalje-biti-nenasilna-i-bez-mrnje
Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima. -Lao Ce
mala-drava-koja-nenametljivo-radi-ne-nastoji-da-iskoristi-veliku-za-svoje-sebine-ciljeve-tako-i-jedna-i-druga-drava-ostvaruju-ono-to-ele-velika-drava
Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostima -Baltasar Gracian y Morales
nema-vee-vlasti-nego-vlasti-nad-samim-sobom-i-svojim-slabostima
Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha. -Mike Todd
nikad-nisam-bio-siromaan-ali-sam-bio-bez-novca-biti-bez-novaca-prolazno-stanje-biti-siromaan-stanje-duha
Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe. -Fridrih Šiler
bez-ene-bi-poetak-naeg-ivota-bio-bez-pomoi-sredina-ivota-bez-zadovoljstva-i-kraj-bez-utehe