Ideje su mnogo snažnije od oružja. Mi nikada ne bismo dozvolili da naš neprijatelj ima oružje, pa zašto da im dozvolimo da imaju ideje.


ideje-su-mnogo-snanije-od-oruja-mi-nikada-ne-bismo-dozvolili-da-na-neprijatelj-ima-oru-pa-zato-da-im-dozvolimo-da-imaju-ideje
josif staljinidejesumnogosnažnijeodoružjaminikadanebismodozvolilidananeprijateljimaoružjepazatoimdozvolimoimajuidejeideje susu mnogomnogo snažnijesnažnije odmi nikadanikada nene bismobismo dozvolilidozvolili dada našnaš neprijateljneprijatelj imapa zaštozašto dada imim dozvolimodozvolimo dada imajuimaju idejeideje su mnogosu mnogo snažnijemnogo snažnije odsnažnije od oružjami nikada nenikada ne bismone bismo dozvolilibismo dozvolili dadozvolili da našda naš neprijateljnaš neprijatelj imaneprijatelj ima oružjepa zašto dazašto da imda im dozvolimoim dozvolimo dadozvolimo da imajuda imaju idejeideje su mnogo snažnijesu mnogo snažnije odmnogo snažnije od oružjami nikada ne bismonikada ne bismo dozvoliline bismo dozvolili dabismo dozvolili da našdozvolili da naš neprijateljda naš neprijatelj imanaš neprijatelj ima oružjepa zašto da imzašto da im dozvolimoda im dozvolimo daim dozvolimo da imajudozvolimo da imaju idejeideje su mnogo snažnije odsu mnogo snažnije od oružjami nikada ne bismo dozvolilinikada ne bismo dozvolili dane bismo dozvolili da našbismo dozvolili da naš neprijateljdozvolili da naš neprijatelj imada naš neprijatelj ima oružjepa zašto da im dozvolimozašto da im dozvolimo dada im dozvolimo da imajuim dozvolimo da imaju ideje

Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši. -Otac Tadej
ljubav-najjae-oru-koje-postoji-nema-te-sile-i-tog-oruja-koje-e-moi-protiv-ljubavi-da-se-bori-sve-se-rui
Rat je opravdan samo kada je neophodan; oružje je dozvoljeno samo kada ne postoji druga nada osim oružja. -Nikolo Makijaveli
rat-opravdan-samo-kada-neophodan-oru-dozvoljeno-samo-kada-ne-postoji-druga-nada-osim-oruja