Idi ako baš hoćeš. Navikla sam da oni koje volim pre ili kasnije odu.


idi-ako-ba-hoe-navikla-sam-da-oni-koje-volim-pre-ili-kasnije-odu
milica jakovljević mir-jamidiakobahoćenaviklasamdaonikojevolimpreilikasnijeoduidi akoako bašbaš hoćešnavikla samsam dada onioni kojekoje volimvolim prepre iliili kasnijekasnije oduidi ako bašako baš hoćešnavikla sam dasam da onida oni kojeoni koje volimkoje volim prevolim pre ilipre ili kasnijeili kasnije oduidi ako baš hoćešnavikla sam da onisam da oni kojeda oni koje volimoni koje volim prekoje volim pre ilivolim pre ili kasnijepre ili kasnije odunavikla sam da oni kojesam da oni koje volimda oni koje volim preoni koje volim pre ilikoje volim pre ili kasnijevolim pre ili kasnije odu

Svim je ljudima, pre ili kasnije, Bog potreban. -Homer
svim-ljudima-pre-ili-kasnije-bog-potreban
Ziv covek se na sve navikne, pre ili kasnije. by Maja
ziv-covek-se-na-sve-navikne-pre-ili-kasnije-by-maja
Igra života je igra bumeranga… Naše misli, dela i reči nam se pre ili kasnije vraćaju, sa zapanjujućom tačnošću…
igra-ivota-igra-bumeranga-nae-misli-dela-i-rei-nam-se-pre-ili-kasnije-vraaju-zapanjujuom-nou