Idi ako baš hoćeš. Navikla sam da oni koje volim prije ili kasnije odu.


idi-ako-ba-hoe-navikla-sam-da-oni-koje-volim-prije-ili-kasnije-odu
milica jakovljević mir-jamidiakobahoćenaviklasamdaonikojevolimprijeilikasnijeoduidi akoako bašbaš hoćešnavikla samsam dada onioni kojekoje volimvolim prijeprije iliili kasnijekasnije oduidi ako bašako baš hoćešnavikla sam dasam da onida oni kojeoni koje volimkoje volim prijevolim prije iliprije ili kasnijeili kasnije oduidi ako baš hoćešnavikla sam da onisam da oni kojeda oni koje volimoni koje volim prijekoje volim prije ilivolim prije ili kasnijeprije ili kasnije odunavikla sam da oni kojesam da oni koje volimda oni koje volim prijeoni koje volim prije ilikoje volim prije ili kasnijevolim prije ili kasnije odu

Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti pokreneš. -Paulo Koeljo
ni-mi-ne-vredi-to-se-trudim-da-neto-objasnim-reima-koje-ti-ne-znae-idi-i-iskusi-sam-vreme-da-se-ti-pokrene
Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti  pokreneš. -Paulo Koeljo
ni-mi-ne-vredi-to-se-trudim-da-neto-objasnim-reima-koje-ti-ne-znae-idi-i-iskusi-sam-vreme-da-se-ti-pokrene
Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima