Idi u raj zbog klime i pakao zbog društva.


idi-u-raj-zbog-klime-i-pakao-zbog-drutva
mark tvenidirajzbogklimepakaodrutvaidi uu rajraj zbogzbog klimeklime ii pakaopakao zbogzbog društvaidi u raju raj zbograj zbog klimezbog klime iklime i pakaoi pakao zbogpakao zbog društvaidi u raj zbogu raj zbog klimeraj zbog klime izbog klime i pakaoklime i pakao zbogi pakao zbog društvaidi u raj zbog klimeu raj zbog klime iraj zbog klime i pakaozbog klime i pakao zbogklime i pakao zbog društva

Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.
um-jedno-posebno-mesto-i-sam-moze-stvoriti-raj-i-pakao-pakao-iz-raja
Predala sam se nečemu, bio pakao ili raj. Bio je raj. -Paulo Koeljo
predala-sam-se-neemu-bio-pakao-ili-raj-bio-raj
Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti