Idu dva puza putem i jedan ide brze. :D


idu-dva-puza-putem-i-jedan-ide-brze-d
idudvapuzaputemjedanidebrzeidu dvadva puzapuza putemputem ii jedanjedan ideide brzeidu dva puzadva puza putempuza putem iputem i jedani jedan idejedan ide brzeidu dva puza putemdva puza putem ipuza putem i jedanputem i jedan idei jedan ide brzeidu dva puza putem idva puza putem i jedanpuza putem i jedan ideputem i jedan ide brze

AUTOBUS- Prevozno sredstvo koje brze ide kada trcis za njim nego kada se vozis u njemu :D
autobus-prevozno-sredstvo-koje-brze-ide-kada-trcis-za-njim-nego-kada-se-vozis-u-njemu-d
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević Mir-Jam
ovek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević MIR-JAM
ovjek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.
kada-ne-zna-kojim-putem-poi-poi-putem-srca