Idu dva puza putem i jedan ide brze. :D


idu-dva-puza-putem-i-jedan-ide-brze-d
idudvapuzaputemjedanidebrzeidu dvadva puzapuza putemputem ii jedanjedan ideide brzeidu dva puzadva puza putempuza putem iputem i jedani jedan idejedan ide brzeidu dva puza putemdva puza putem ipuza putem i jedanputem i jedan idei jedan ide brzeidu dva puza putem idva puza putem i jedanpuza putem i jedan ideputem i jedan ide brze

AUTOBUS- Prevozno sredstvo koje brze ide kada trcis za njim nego kada se vozis u njemu :DČovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti.Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti.Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.