Igra medo u komšiluku, dojt de i na naša vrata!


igra-medo-u-komiluku-dojt-de-i-na-naa-vrata
hrvatske posloviceigramedokomilukudojtdenanaavrataigra medomedo uu komšilukudojt dede ii nana našanaša vrataigra medo umedo u komšilukudojt de ide i nai na našana naša vrataigra medo u komšilukudojt de i nade i na našai na naša vratadojt de i na našade i na naša vrata

Dojt de sunce i pred naša vrata.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo.Igra zavođenja je nešto što u nama uvijek budi volju za životom.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Igra života je igra bumeranga… Naše misli, dela i reči nam se pre ili kasnije vraćaju, sa zapanjujućom tačnošću…