Igra zavođenja je nešto što u nama uvijek budi volju za životom.


igra-zavoenja-neto-to-u-nama-uvijek-budi-volju-za-ivotom
paulo koeljoigrazavođenjanetotonamauvijekbudivoljuzaživotomigra zavođenjazavođenja jeje neštonešto štošto uu namanama uvijekuvijek budibudi voljuvolju zaza životomigra zavođenja jezavođenja je neštoje nešto štonešto što ušto u namau nama uvijeknama uvijek budiuvijek budi voljubudi volju zavolju za životomigra zavođenja je neštozavođenja je nešto štoje nešto što unešto što u namašto u nama uvijeku nama uvijek budinama uvijek budi voljuuvijek budi volju zabudi volju za životomigra zavođenja je nešto štozavođenja je nešto što uje nešto što u namanešto što u nama uvijekšto u nama uvijek budiu nama uvijek budi voljunama uvijek budi volju zauvijek budi volju za životom

Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. -Herman Hese
ako-nekog-mrzimo-onda-u-njegovom-liku-mrzimo-neto-to-usaeno-u-nama-samima-ono-to-nije-u-nama-samima-to-nas-ne-uzbuuje
Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili? -Meša Selimović
avaj-tugo-golema-neto-se-desilo-nama-neto-se-grdno-desilo-s-nama-smanjili-smo-se-a-nismo-to-primjetili-kad-smo-se-to-izgubili-kad-smo-to-dopustili
Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima. -Karl Gustav Jung
ako-postoji-bilo-to-to-bismo-eleli-da-promenimo-u-naem-detetu-prvo-bismo-trebali-ispitati-i-videti-da-to-nije-neto-to-trebamo-promeniti-u-nama-samima