Ili ne počinji posao ili ga dovrši.


ili-ne-poinji-posao-ili-ga-dovri
ovidijeilinepočinjiposaoiligadovriili nene počinjipočinji posaoposao iliili gaga dovršiili ne počinjine počinji posaopočinji posao iliposao ili gaili ga dovršiili ne počinji posaone počinji posao ilipočinji posao ili gaposao ili ga dovršiili ne počinji posao iline počinji posao ili gapočinji posao ili ga dovrši

Slikanje je najiskrenija umetnost u kojoj nema mogućnosti da varaš. Ili je dobro ili je loše. -Salvador Dali
slikanje-najiskrenija-umetnost-u-kojoj-nema-mogunosti-da-vara-ili-dobro-ili-loe
Ili vi pokrećete dan ili dan pokreće vas. -Džim Ron
ili-vi-pokreete-dan-ili-dan-pokree-vas
Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo. -Rabindranat Tagor
nijedan-narod-ne-moe-se-spasiti-sam-odvajajui-se-od-drugih-ili-se-spaavajmo-zajedno-ili-zajedno-propadnimo
Ili ćeš ponavljati konvencionalne doktrine koje svi izgovaraju ili ćeš reći nešto što je istina i pri tome zvučati kao da si sa Neptuna. -Noam Čomski
ili-e-ponavljati-konvencionalne-doktrine-koje-svi-izgovaraju-ili-e-rei-neto-to-istina-i-pri-tome-zvuati-kao-da-neptuna