Ili te uvrijedio moćniji ili slabiji; ako te uvrijedio slabiji, štedi njega, ako je moćniji štedi sebe.


ili-te-uvrijedio-moniji-ili-slabiji-ako-te-uvrijedio-slabiji-tedi-njega-ako-moniji-tedi-sebe
latinske posloviceiliteuvrijediomoćnijiilislabijiakoslabijitedinjegasebeili tete uvrijediouvrijedio moćnijimoćniji iliili slabijiako tete uvrijediouvrijedio slabijištedi njegaako jeje moćnijimoćniji štedištedi sebeili te uvrijediote uvrijedio moćnijiuvrijedio moćniji ilimoćniji ili slabijiako te uvrijediote uvrijedio slabijiako je moćnijije moćniji štedimoćniji štedi sebeili te uvrijedio moćnijite uvrijedio moćniji iliuvrijedio moćniji ili slabijiako te uvrijedio slabijiako je moćniji štedije moćniji štedi sebeili te uvrijedio moćniji ilite uvrijedio moćniji ili slabijiako je moćniji štedi sebe

Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Za pravedan će cilj slabiji pobediti jačega. -Sofokle
za-pravedan-e-cilj-slabiji-pobediti-jaega
Nikada ne odustaj od onoga što stvarno želiš. Čovek sa velikim snovima je mnogo moćniji od onog sa činjenicama. -Albert Ajnštajn
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-stvarno-eli-ovek-velikim-snovima-mnogo-moniji-od-onog-injenicama