Čim jedna vlada oseti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga.


im-jedna-vlada-oseti-potrebu-da-svojim-graanima-obeava-putem-plakata-mir-i-blagostanje-treba-biti-na-oprezu-i-oekivati-obrnuto-od-toga
ivo andrićČimjednavladaosetipotrebudasvojimgrađanimaobećavaputemplakatamirblagostanjetrebabitinaoprezuočekivatiobrnutoodtogaČim jednajedna vladavlada osetioseti potrebupotrebu dada svojimsvojim građanimagrađanima obećavaobećava putemputem plakataplakata mirmir ii blagostanjetreba bitibiti nana oprezuoprezu ii očekivatiočekivati obrnutoobrnuto odod togaČim jedna vladajedna vlada osetivlada oseti potrebuoseti potrebu dapotrebu da svojimda svojim građanimasvojim građanima obećavagrađanima obećava putemobećava putem plakataputem plakata mirplakata mir imir i blagostanjetreba biti nabiti na oprezuna oprezu ioprezu i očekivatii očekivati obrnutoočekivati obrnuto odobrnuto od togaČim jedna vlada osetijedna vlada oseti potrebuvlada oseti potrebu daoseti potrebu da svojimpotrebu da svojim građanimada svojim građanima obećavasvojim građanima obećava putemgrađanima obećava putem plakataobećava putem plakata mirputem plakata mir iplakata mir i blagostanjetreba biti na oprezubiti na oprezu ina oprezu i očekivatioprezu i očekivati obrnutoi očekivati obrnuto odočekivati obrnuto od togaČim jedna vlada oseti potrebujedna vlada oseti potrebu davlada oseti potrebu da svojimoseti potrebu da svojim građanimapotrebu da svojim građanima obećavada svojim građanima obećava putemsvojim građanima obećava putem plakatagrađanima obećava putem plakata mirobećava putem plakata mir iputem plakata mir i blagostanjetreba biti na oprezu ibiti na oprezu i očekivatina oprezu i očekivati obrnutooprezu i očekivati obrnuto odi očekivati obrnuto od toga

Kakav god da je, covek uvek oseti potrebu da bude voljen.
kakav-god-da-covek-uvek-oseti-potrebu-da-bude-voljen
Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda moraš razgovarati sa svojim neprijateljem. Tako ti on postaje partner. -Nelson Mandela
ako-eli-sklopiti-mir-svojim-neprijateljem-onda-mora-razgovarati-svojim-neprijateljem-tako-ti-on-postaje-partner
Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem& ...
ponekad-nakon-razgovora-nekim-ljudima-ovek-oseti-potrebu-da-prijateljski-pomiluje-kamen-osmehne-se-drvetu-i-puno-potovanja-skine-kapu-pred-magarcem
Šta sve još čoveku nedostaje, najbolje pokazuju obećanja. Narodima za koje se tvrdi da su slobodni – obećava se sloboda, onima za koje se mislilo da su siti – obećava se hleb. -Matija Bećković
sve-jo-oveku-nedostaje-najbolje-pokazuju-obeanja-narodima-za-koje-se-tvrdi-da-su-slobodni-obeava-se-sloboda-onima-za-koje-se-mislilo-da-su-siti
Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju mi dobijamo utehu i snagu. -Otac Tadej
pokajanje-izmena-ivota-potrebno-da-ovek-ode-do-svetenika-ili-svog-blinjeg-i-da-mu-kae-mu-remeti-mir-im-nai-blinji-sauestvuju-u-naem-stradanju-mi