Čim čovek počne da postoji, očito je da ga uskoro neće biti. Da će umreti.


im-ovek-pone-da-postoji-oito-da-ga-uskoro-nee-biti-da-e-umreti
duško ttrifunovićČimčovekpočnedapostojiočitogauskoronećebitidaćeumretiČim čovekčovek počnepočne dada postojiočito jeje dada gaga uskorouskoro nećeneće bitida ćeće umretiČim čovek počnečovek počne dapočne da postojiočito je daje da gada ga uskoroga uskoro nećeuskoro neće bitida će umretiČim čovek počne dačovek počne da postojiočito je da gaje da ga uskoroda ga uskoro nećega uskoro neće bitiČim čovek počne da postojiočito je da ga uskoroje da ga uskoro nećeda ga uskoro neće biti

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države. -Vladimir Lenjin
ukoliko-postoji-drava-ne-moe-biti-slobode-ali-ukoliko-ima-slobode-nee-biti-drave
Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru. -Nikolaj Velimirović
vrlina-kao-e-kad-ovek-pone-da-pije-sve-vie-edni-i-sve-vie-trai-da-pije-onaj-ko-pone-vebati-vrlinu-milosra-ne-zna-meru-u-tome-niti-priznaje-ikakvu
Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan. -Sigmund Frojd
u-trenutku-kad-ovek-pone-da-sumnja-u-svoj-ivot-i-svoju-vrednost-on-postaje-bolestan