Ima bogataša, zato ima i sirotinje.


ima-bogataa-zato-ima-i-sirotinje
meša selimovićimabogataazatoimasirotinjeima bogatašazato imaima ii sirotinjezato ima iima i sirotinjezato ima i sirotinje

Ima ljudi koji lažu samo zato da bi lagali -Blez Paskal
ima-ljudi-koji-u-samo-zato-da-bi-lagali
Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije palo na pamet da bi se njemu mogao neko diviti. -Fridrih Niče
ima-neke-nevinosti-u-divljenju-nju-ima-onaj-kome-jo-nije-palo-na-pamet-da-bi-se-njemu-mogao-neko-diviti