Ima dana i lepih i ruznih. Ima noci veselih i tuznih. Bice dana, bice jos srece, al ljubavi jedne biti nece…


ima-dana-i-lepih-i-ruznih-ima-noci-veselih-i-tuznih-bice-dana-bice-jos-srece-al-ljubavi-jedne-biti-nece
imadanalepihruznihnociveselihtuznihbicedanabicejossrecealljubavijednebitinece…ima danadana ii lepihlepih ii ruznihima nocinoci veselihveselih ii tuznihbice danabice josjos sreceal ljubaviljubavi jednejedne bitibiti nece…ima dana idana i lepihi lepih ilepih i ruznihima noci veselihnoci veselih iveselih i tuznihbice jos sreceal ljubavi jedneljubavi jedne bitijedne biti nece…ima dana i lepihdana i lepih ii lepih i ruznihima noci veselih inoci veselih i tuznihal ljubavi jedne bitiljubavi jedne biti nece…ima dana i lepih idana i lepih i ruznihima noci veselih i tuznihal ljubavi jedne biti nece…

Jednog dana kisa je padala dva dana.  XDDD
jednog-dana-kisa-padala-dva-dana-xddd
Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri. -Ruske poslovice
prvog-dana-gost-cvetak-drugog-dana-slavuj-a-trei-danuzmi-tap-i-udri
Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi