Ima jedna zemlja, velika kao njena trepavica, ta neosvojiva Rusija, koju je ipak lakše osvojiti od njenog poljupca koji mi je poslala telefonom.


ima-jedna-zemlja-velika-kao-njena-trepavica-neosvojiva-rusija-koju-ipak-lake-osvojiti-od-njenog-poljupca-koji-mi-poslala-telefonom
matija bećkovićimajednazemljavelikakaonjenatrepavicaneosvojivarusijakojuipaklakeosvojitiodnjenogpoljupcakojimiposlalatelefonomima jednajedna zemljavelika kaokao njenanjena trepavicata neosvojivaneosvojiva rusijakoju jeje ipakipak lakšelakše osvojitiosvojiti odod njenognjenog poljupcapoljupca kojikoji mimi jeje poslalaposlala telefonomima jedna zemljavelika kao njenakao njena trepavicata neosvojiva rusijakoju je ipakje ipak lakšeipak lakše osvojitilakše osvojiti odosvojiti od njenogod njenog poljupcanjenog poljupca kojipoljupca koji mikoji mi jemi je poslalaje poslala telefonomvelika kao njena trepavicakoju je ipak lakšeje ipak lakše osvojitiipak lakše osvojiti odlakše osvojiti od njenogosvojiti od njenog poljupcaod njenog poljupca kojinjenog poljupca koji mipoljupca koji mi jekoji mi je poslalami je poslala telefonomkoju je ipak lakše osvojitije ipak lakše osvojiti odipak lakše osvojiti od njenoglakše osvojiti od njenog poljupcaosvojiti od njenog poljupca kojiod njenog poljupca koji minjenog poljupca koji mi jepoljupca koji mi je poslalakoji mi je poslala telefonom

Smejati se često i mnogo; osvojiti poštovanje inteligentnih ljudi i naklonost dece… ostaviti svet boljim… znati da je bar jedan život lakše disao zato što ste vi živeli. To znači uspeti. -Ralf Voldo Emerson
smejati-se-esto-i-mnogo-osvojiti-potovanje-inteligentnih-ljudi-i-naklonost-dece-ostaviti-svet-boljim-znati-da-bar-jedan-ivot-lake-disao-zato-to-ste
Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka. -Koko Šanel
hteli-mi-to-ili-ne-u-ivotu-mukarca-postoji-samo-jedna-ena-sve-ostale-su-njena-senka
Ni jedna zemlja se ne može razvijati dokle god je narod neobrazovan. -Nelson Mendela
ni-jedna-zemlja-se-ne-moe-razvijati-dokle-god-narod-neobrazovan
PRIJATELJICA: Ja sam najlijepsa najpametnija i tebi najdraza osoba na svijetu. JA: Nisi, ima jedna koju volim kao samu sebe…. PRIATELJICA: Pa ja ofc
prijateljica-ja-sam-najlijepsa-najpametnija-i-tebi-najdraza-osoba-na-svijetu-ja-nisi-ima-jedna-koju-volim-kao-samu-sebe-priateljica-pa-ja-ofc