Ima lepotica čiju lepotu najdrskiji i najsiroviji ljudi gledaju sa poštovanjem i obzirom koji inače nemaju.


ima-lepotica-iju-lepotu-najdrskiji-i-najsiroviji-ljudi-gledaju-potovanjem-i-obzirom-koji-inae-nemaju
ivo andricimalepoticačijulepotunajdrskijinajsirovijiljudigledajupotovanjemobziromkojiinačenemajuima lepoticalepotica čijučiju lepotulepotu najdrskijinajdrskiji ii najsirovijinajsiroviji ljudiljudi gledajugledaju sasa poštovanjempoštovanjem ii obziromobzirom kojikoji inačeinače nemajuima lepotica čijulepotica čiju lepotučiju lepotu najdrskijilepotu najdrskiji inajdrskiji i najsirovijii najsiroviji ljudinajsiroviji ljudi gledajuljudi gledaju sagledaju sa poštovanjemsa poštovanjem ipoštovanjem i obziromi obzirom kojiobzirom koji inačekoji inače nemajuima lepotica čiju lepotulepotica čiju lepotu najdrskijičiju lepotu najdrskiji ilepotu najdrskiji i najsirovijinajdrskiji i najsiroviji ljudii najsiroviji ljudi gledajunajsiroviji ljudi gledaju saljudi gledaju sa poštovanjemgledaju sa poštovanjem isa poštovanjem i obzirompoštovanjem i obzirom kojii obzirom koji inačeobzirom koji inače nemajuima lepotica čiju lepotu najdrskijilepotica čiju lepotu najdrskiji ičiju lepotu najdrskiji i najsirovijilepotu najdrskiji i najsiroviji ljudinajdrskiji i najsiroviji ljudi gledajui najsiroviji ljudi gledaju sanajsiroviji ljudi gledaju sa poštovanjemljudi gledaju sa poštovanjem igledaju sa poštovanjem i obziromsa poštovanjem i obzirom kojipoštovanjem i obzirom koji inačei obzirom koji inače nemaju

Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti. -Denis Diderot
ima-ljudi-koji-od-svoga-bogatstva-nemaju-osim-straha-da-e-ga-izgubiti
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
A zar nema i srećnih ljudi? Ima puno ljudi koji se prave da su srećni. -Čarls Bukovski
a-zar-nema-i-srenih-ljudi-ima-puno-ljudi-koji-se-prave-da-su-sre