Ima ljudi čiji razum svijetli i ljudi čiji razum blista. Prvi rasvjetljuju svoju okolinu, drugi je zamračuju.


ima-ljudi-iji-razum-svijetli-i-ljudi-iji-razum-blista-prvi-rasvjetljuju-svoju-okolinu-drugi-zamrauju
marie von ebner-eschenbachimaljudičijirazumsvijetliblistaprvirasvjetljujusvojuokolinudrugizamračujuima ljudiljudi čijičiji razumrazum svijetlisvijetli ii ljudiljudi čijičiji razumrazum blistaprvi rasvjetljujurasvjetljuju svojusvoju okolinudrugi jeje zamračujuima ljudi čijiljudi čiji razumčiji razum svijetlirazum svijetli isvijetli i ljudii ljudi čijiljudi čiji razumčiji razum blistaprvi rasvjetljuju svojurasvjetljuju svoju okolinudrugi je zamračujuima ljudi čiji razumljudi čiji razum svijetličiji razum svijetli irazum svijetli i ljudisvijetli i ljudi čijii ljudi čiji razumljudi čiji razum blistaprvi rasvjetljuju svoju okolinuima ljudi čiji razum svijetliljudi čiji razum svijetli ičiji razum svijetli i ljudirazum svijetli i ljudi čijisvijetli i ljudi čiji razumi ljudi čiji razum blista

Čovjek koji sluša razum izgubljen je: razum sputava sve one čiji duh nije dovoljno snažan da mu se odupre. -Bernard Shaw
ovjek-koji-slua-razum-izgubljen-razum-sputava-sve-one-iji-duh-nije-dovoljno-snaan-da-mu-se-odupre
Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da nas ni svojom smrću ne mogu obeshrabriti. -Ivo Andric
ima-ljudi-iji-ivot-tako-dobro-ispunjen-da-nas-svojom-smru-ne-mogu-obeshrabriti
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle. -Ivo Andrić
ima-u-jednim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-da-stvore-i-da-izmisle