Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.


ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
sasha guitryimaljudikojigovoregovoresvedoknapokonneuspijunetodakažuima ljudiljudi kojikoji govoregovore –– svesve dokdok napokonnapokon nene uspijuuspiju neštonešto ii dada kažuima ljudi kojiljudi koji govoregovore – sve– sve doksve dok napokondok napokon nenapokon ne uspijune uspiju neštouspiju nešto inešto i dai da kažuima ljudi koji govoregovore – sve dok– sve dok napokonsve dok napokon nedok napokon ne uspijunapokon ne uspiju neštone uspiju nešto iuspiju nešto i danešto i da kažugovore – sve dok napokon– sve dok napokon nesve dok napokon ne uspijudok napokon ne uspiju neštonapokon ne uspiju nešto ine uspiju nešto i dauspiju nešto i da kažu

Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje. -Kineske poslovice
oni-koji-govore-lepo-ne-govore-uvek-i-najbolje
Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu. -Platon
mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau
Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti. -Žorž Sand
na-poetku-ljubavi-ljubavnici-govore-o-budunosti-kad-ljubav-na-izmaku-govore-o-prolosti