Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast.


ima-ljudi-koji-se-toliko-brinu-o-asti-i-ugledu-drugih-da-ne-vide-ono-najvanije-svoj-izgubljeni-ugled-i-ast
kazanovaimaljudikojisetolikobrinučastiugledudrugihdanevideononajvažnijesvojizgubljeniugledčastima ljudiljudi kojikoji sese tolikotoliko brinubrinu oo častičasti ii ugleduugledu drugihda nene videvide onoono najvažnijenajvažnije –– svojsvoj izgubljeniizgubljeni ugledugled ii častima ljudi kojiljudi koji sekoji se tolikose toliko brinutoliko brinu obrinu o častio časti ičasti i ugledui ugledu drugihda ne videne vide onovide ono najvažnijeono najvažnije –najvažnije – svoj– svoj izgubljenisvoj izgubljeni ugledizgubljeni ugled iugled i častima ljudi koji seljudi koji se tolikokoji se toliko brinuse toliko brinu otoliko brinu o častibrinu o časti io časti i ugledučasti i ugledu drugihda ne vide onone vide ono najvažnijevide ono najvažnije –ono najvažnije – svojnajvažnije – svoj izgubljeni– svoj izgubljeni ugledsvoj izgubljeni ugled iizgubljeni ugled i častima ljudi koji se tolikoljudi koji se toliko brinukoji se toliko brinu ose toliko brinu o častitoliko brinu o časti ibrinu o časti i ugleduo časti i ugledu drugihda ne vide ono najvažnijene vide ono najvažnije –vide ono najvažnije – svojono najvažnije – svoj izgubljeninajvažnije – svoj izgubljeni ugled– svoj izgubljeni ugled isvoj izgubljeni ugled i čast

Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili. Svaka čast. Ali nema ih puno koji su od mene više potrošili. Tek da se zna. -Đorđe Balašević
ima-puno-ljudi-koji-su-od-mene-vie-zaradili-svaka-ast-ali-nema-ih-puno-koji-su-od-mene-vie-potroili-tek-da-se-zna
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Ja sam pisac. Meni je najvažnije razumjeti ljudska bića. Kod pisanja romana najvažnije je dati smisao našim životima. U tome istorija nije toliko važna. Od istorije je važnija introspekcija. -Orhan Pamuk
ja-sam-pisac-meni-najvanije-razumjeti-ljudska-bia-kod-pisanja-romana-najvanije-dati-smisao-naim-ivotima-u-tome-istorija-nije-toliko-vana-od-istorije
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
A zar nema i srećnih ljudi? Ima puno ljudi koji se prave da su srećni. -Čarls Bukovski
a-zar-nema-i-srenih-ljudi-ima-puno-ljudi-koji-se-prave-da-su-sre