ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.


ima-ljudi-koji-ti-za-5-min-pokvare-ceo-dan-i-onih-kojima-provedes-minut-i-pozelis-da-traje-vecnost
imaljudikojitiza5minpokvareceodanonihkojimaprovedesminutpozelisdatrajevecnostima ljudiljudi kojikoji titi zapokvare ceoceo dandan ii onihonih sasa kojimakojima provedesprovedes minutminut ii pozelispozelis dada trajetraje vecnostima ljudi kojiljudi koji tikoji ti zati za 5za 5 minpokvare ceo danceo dan idan i onihi onih saonih sa kojimasa kojima provedeskojima provedes minutprovedes minut iminut i pozelisi pozelis dapozelis da trajeda traje vecnostima ljudi koji tiljudi koji ti zakoji ti za 5ti za 5 minpokvare ceo dan iceo dan i onihdan i onih sai onih sa kojimaonih sa kojima provedessa kojima provedes minutkojima provedes minut iprovedes minut i pozelisminut i pozelis dai pozelis da trajepozelis da traje vecnostima ljudi koji ti zaljudi koji ti za 5koji ti za 5 minpokvare ceo dan i onihceo dan i onih sadan i onih sa kojimai onih sa kojima provedesonih sa kojima provedes minutsa kojima provedes minut ikojima provedes minut i pozelisprovedes minut i pozelis daminut i pozelis da trajei pozelis da traje vecnost

Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno
Oluja nikad ne traje celo jutro, niti pljusak traje ceo dan. -Lao Ce
oluja-nikad-ne-traje-celo-jutro-niti-pljusak-traje-ceo-dan
Naša zavist uvek traje duže od sreće onih kojima zavidimo. -Heraklit
naa-zavist-uvek-traje-e-od-sree-onih-kojima-zavidimo
Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli. -Napoleon Hil
veina-ljudi-doivljava-neuspeh-zbog-toga-to-ne-injavaju-nove-planove-kojima-bi-zamenili-mesto-onih-koji-nisu-uspeli
Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
Ne budite od onih koji celu sedmicu čekaju petak, cele godine leto i ceo život sreću.
ne-budite-od-onih-koji-celu-sedmicu-ekaju-petak-cele-godine-leto-i-ceo-ivot-sreu