Ima ljudi koji lažu samo da bi lagali.


ima-ljudi-koji-u-samo-da-bi-lagali
blez paskalimaljudikojilažusamodabilagaliima ljudiljudi kojikoji lažulažu samosamo dada bibi lagaliima ljudi kojiljudi koji lažukoji lažu samolažu samo dasamo da bida bi lagaliima ljudi koji lažuljudi koji lažu samokoji lažu samo dalažu samo da bisamo da bi lagaliima ljudi koji lažu samoljudi koji lažu samo dakoji lažu samo da bilažu samo da bi lagali

Ima ljudi koji lažu samo zato da bi lagali -Blez Paskal
ima-ljudi-koji-u-samo-zato-da-bi-lagali
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Ima ljudi, i to mnogo, koji se iskreno kaju samo zbog svojih dobrih djela. -Aldous Leonard Huxley
ima-ljudi-i-to-mnogo-koji-se-iskreno-kaju-samo-zbog-svojih-dobrih-djela
A zar nema i srećnih ljudi? Ima puno ljudi koji se prave da su srećni. -Čarls Bukovski
a-zar-nema-i-srenih-ljudi-ima-puno-ljudi-koji-se-prave-da-su-sre
Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti. -Denis Diderot
ima-ljudi-koji-od-svoga-bogatstva-nemaju-osim-straha-da-e-ga-izgubiti
Ima ljudi koji se više raduju tudjoj nesreći, nego svojoj sreći. -Narodne poslovice
ima-ljudi-koji-se-vie-raduju-tudjoj-nesrei-nego-svojoj-srei