Ima ljudi, mada su retki, kojima ni bol ni misao ne unište vedrinu i jednostavnost. Čak ih učine boljim.


ima-ljudi-mada-su-retki-kojima-bol-misao-ne-unite-vedrinu-i-jednostavnost-ak-ih-uine-boljim
meša selimovićimaljudimadasuretkikojimabolmisaoneunitevedrinujednostavnostČakihučineboljimima ljudimada susu retkikojima nini bolbol nini misaomisao nene uništeunište vedrinuvedrinu ii jednostavnostČak ihih učineučine boljimmada su retkikojima ni bolni bol nibol ni misaoni misao nemisao ne uništene unište vedrinuunište vedrinu ivedrinu i jednostavnostČak ih učineih učine boljimkojima ni bol nini bol ni misaobol ni misao neni misao ne uništemisao ne unište vedrinune unište vedrinu iunište vedrinu i jednostavnostČak ih učine boljimkojima ni bol ni misaoni bol ni misao nebol ni misao ne uništeni misao ne unište vedrinumisao ne unište vedrinu ine unište vedrinu i jednostavnost

Samo retki retke traze, a retki se retko nadju :DIma ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Čovek treba da se odrekne svega što bi mogao da zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbežni. Moramo se odreći ljubavi da je ne izgubimo. Moramo uništiti svoju ljubav da je ne unište drugi. Moramo se odreći svakog vezivanja zbog mogućeg gubitka. Misao je surovo beznadežna. Ne možemo uništiti sve sto volimo. Uvek će ostati mogućnost da nam to unište drugi.Švedska skijašica Anja Person počinje mi ići na živce. U medijima je stvorena tolika fama oko nje, mada ne znam zašto. Pa ona je samo dobra skijašica. Čak se i u Hrvatskoj stalno pričalo samo o njoj i to mi strašno smeta.Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju.