Ima poštenih političara. Za sada se, doduše, ne sumnja ni na koga konkretno, ali…


ima-potenih-politiara-za-sada-se-dodue-ne-sumnja-na-koga-konkretno-ali
petar lazićimapotenihpolitičarazasadasedoduenesumnjanakogakonkretnoali…ima poštenihpoštenih političaraza sadasada sene sumnjasumnja nini nana kogakoga konkretnoima poštenih političaraza sada sene sumnja nisumnja ni nani na kogana koga konkretnone sumnja ni nasumnja ni na kogani na koga konkretnone sumnja ni na kogasumnja ni na koga konkretno

Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči.Zaljubiću se, odlučih iznenada. Jesen je, doduše, ali malo sam prestar da bih čekao samo na proljeća.Poljubac se, doduše, može obrisati, ali se vatra u srcu ne može ugasiti.U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano.Ovih dana mi, doduše, svi govore da im djelujem nekako umorno, ali ti znaš da je to kod mene pobrkano kao instalacije u ruskom soliteru, i da retko pokazujem ono što stvarno osećam, vrag da me nosi.Muškarci su uobraženi i pokvareni, a žena ima mnogo više poštenih nego nepoštenih.