Ima se moze se nema se glumi se!! ;) AZ


ima-se-moze-se-nema-se-glumi-se-az
imasemozenemaglumiseazima sese mozemoze sese nemanema sese glumiglumi se) azima se mozese moze semoze se nemase nema senema se glumise glumi seima se moze sese moze se nemamoze se nema sese nema se gluminema se glumi seima se moze se nemase moze se nema semoze se nema se glumise nema se glumi se

Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.A zar nema i srećnih ljudi? Ima puno ljudi koji se prave da su srećni.Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal.Rade Šerbedžija – hrvatski glumac srpskih korena koji glumi ruske mafijaše u američkim filmovimaBila je tužna i rašminkana, ali mene nije moglo prevariti to što je izgledala kao polovni anđeo. Znao sam da nema polovnih anđela. Ima ih samo umornih.Ima dana i lepih i ruznih. Ima noci veselih i tuznih. Bice dana, bice jos srece, al ljubavi jedne biti nece…