Ima susreta, čak sa potpuno nepoznatim osobama, za koje se počinjemo interesovati već od prvog pogleda, nekako odjednom, neočekivano, pre nego što ijednu reč progovorimo.


ima-susreta-ak-potpuno-nepoznatim-osobama-za-koje-se-poinjemo-interesovati-ve-od-prvog-pogleda-nekako-odjednom-neoekivano-pre-nego-to-ijednu-re
fjodor mihajlovič dostojevskiimasusretačakpotpunonepoznatimosobamazakojesepočinjemointeresovativećodprvogpogledanekakoodjednomneočekivanoprenegotoijednurečprogovorimoima susretačak sasa potpunopotpuno nepoznatimnepoznatim osobamaza kojekoje sese počinjemopočinjemo interesovatiinteresovati većveć odod prvogprvog pogledanekako odjednompre negonego štošto ijednuijednu rečreč progovorimočak sa potpunosa potpuno nepoznatimpotpuno nepoznatim osobamaza koje sekoje se počinjemose počinjemo interesovatipočinjemo interesovati većinteresovati već odveć od prvogod prvog pogledapre nego štonego što ijednušto ijednu rečijednu reč progovorimo

Ima susreta, čak sa potpuno nepoznatim osobama, za koje se počinjemo interesovati već od prvog pogleda, nekako odjednom, neočekivano, prije nego što ijednu riječ progovorimo.Ima mnogo misli koje su tu uvijek, a opet su odjednom nove.Tri dana se nije javljao na telefon posle prvog susreta. Onda sam saznala da ga je udario auto. Hvala Bogu što je tako, mislila sam da me đubre ignoriše… ...Loše je ono stablo koje već od prvog udarca na zemlju pada.Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.