Ima trenutaka kada život razdvoji dve osobe samo da bi shvatile koliko su bitne jedna drugoj…


ima-trenutaka-kada-ivot-razdvoji-dve-osobe-samo-da-bi-shvatile-koliko-su-bitne-jedna-drugoj
imatrenutakakadaživotrazdvojidveosobesamodabishvatilekolikosubitnejednadrugoj…ima trenutakatrenutaka kadakada životživot razdvojirazdvoji dvedve osobeosobe samosamo dada bibi shvatileshvatile kolikokoliko susu bitnebitne jednajedna drugoj…ima trenutaka kadatrenutaka kada životkada život razdvojiživot razdvoji dverazdvoji dve osobedve osobe samoosobe samo dasamo da bida bi shvatilebi shvatile kolikoshvatile koliko sukoliko su bitnesu bitne jednabitne jedna drugoj…ima trenutaka kada živottrenutaka kada život razdvojikada život razdvoji dveživot razdvoji dve osoberazdvoji dve osobe samodve osobe samo daosobe samo da bisamo da bi shvatileda bi shvatile kolikobi shvatile koliko sushvatile koliko su bitnekoliko su bitne jednasu bitne jedna drugoj…ima trenutaka kada život razdvojitrenutaka kada život razdvoji dvekada život razdvoji dve osobeživot razdvoji dve osobe samorazdvoji dve osobe samo dadve osobe samo da biosobe samo da bi shvatilesamo da bi shvatile kolikoda bi shvatile koliko subi shvatile koliko su bitneshvatile koliko su bitne jednakoliko su bitne jedna drugoj…

Pravo prijateljstvo nastaje onda, kada ćutanje između dve osobe postane prijatno.
pravo-prijateljstvo-nastaje-onda-kada-utanje-izmeu-dve-osobe-postane-prijatno
Ljubavna pisma čitaju obično samo dve osobe. Već trećoj osobi ona su nesnosna i smešna. -Ivan Turgenjev
ljubavna-pisma-itaju-obino-samo-dve-osobe-ve-treoj-osobi-ona-su-nesnosna-i-smena
Tek svatis koliko ti je neko znacio kada te osobe nestane i kad svatis da nista ne mozes da vratis! :(
tek-svatis-koliko-ti-neko-znacio-kada-te-osobe-nestane-i-kad-svatis-da-nista-ne-mozes-da-vratis
Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe. -Paulo Koeljo
postigao-sam-stvari-koje-su-mi-bitne-a-unitiu-ih-jer-samom-sebi-govorim-da-su-izgubile-smisao-znam-da-to-da-su-i-dalje-bitne-i-da-u-ako-unitim-njih