Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti.


ima-u-nekim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-stvoriti-i-izmisliti
ivo andrićimanekimljudimabezrazložnihmržnjizavistikojesuvećejačeodsvegatodrugiljudimogustvoritiizmislitiima uu nekimnekim ljudimaljudima bezrazložnihbezrazložnih mržnjimržnji ii zavistikoje susu većeveće ii jačejače odod svegasvega štošto drugidrugi ljudiljudi mogumogu stvoritistvoriti ii izmislitiima u nekimu nekim ljudimanekim ljudima bezrazložnihljudima bezrazložnih mržnjibezrazložnih mržnji imržnji i zavistikoje su većesu veće iveće i jačei jače odjače od svegaod svega štosvega što drugišto drugi ljudidrugi ljudi moguljudi mogu stvoritimogu stvoriti istvoriti i izmislitiima u nekim ljudimau nekim ljudima bezrazložnihnekim ljudima bezrazložnih mržnjiljudima bezrazložnih mržnji ibezrazložnih mržnji i zavistikoje su veće isu veće i jačeveće i jače odi jače od svegajače od svega štood svega što drugisvega što drugi ljudišto drugi ljudi mogudrugi ljudi mogu stvoritiljudi mogu stvoriti imogu stvoriti i izmislitiima u nekim ljudima bezrazložnihu nekim ljudima bezrazložnih mržnjinekim ljudima bezrazložnih mržnji iljudima bezrazložnih mržnji i zavistikoje su veće i jačesu veće i jače odveće i jače od svegai jače od svega štojače od svega što drugiod svega što drugi ljudisvega što drugi ljudi mogušto drugi ljudi mogu stvoritidrugi ljudi mogu stvoriti iljudi mogu stvoriti i izmisliti

Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle. -Ivo Andrić
ima-u-jednim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-da-stvore-i-da-izmisle
Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-mogu-nesreu-da-trpe-celog-ivota-i-da-se-ne-oseaju-nesrenim-kao-to-drugi-podlegnu-pod-prvim-nesreama-najvie-stradaju-sujetni-i-ravi-a
Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju bogom. -Karl Gustav Jung
ne-mogu-rei-za-sebe-da-verujem-ja-znam-imao-sam-to-iskustvo-da-budem-obuzet-neim-to-mnogo-jae-od-mene-neim-to-ljudi-nazivaju-bogom
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi