Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode, nego u svim mašinama koje su izmislili ljudi.


ima-vie-savrenstva-u-obinoj-kapljici-vode-nego-u-svim-inama-koje-su-izmislili-ljudi
albert ajnštajnimaviesavrenstvaobičnojkapljicivodenegosvimmainamakojesuizmislililjudiima viševiše savršenstvasavršenstva uu običnojobičnoj kapljicikapljici vodenego uu svimsvim mašinamamašinama kojekoje susu izmisliliizmislili ljudiima više savršenstvaviše savršenstva usavršenstva u običnoju običnoj kapljiciobičnoj kapljici vodenego u svimu svim mašinamasvim mašinama kojemašinama koje sukoje su izmislilisu izmislili ljudiima više savršenstva uviše savršenstva u običnojsavršenstva u običnoj kapljiciu običnoj kapljici vodenego u svim mašinamau svim mašinama kojesvim mašinama koje sumašinama koje su izmislilikoje su izmislili ljudiima više savršenstva u običnojviše savršenstva u običnoj kapljicisavršenstva u običnoj kapljici vodenego u svim mašinama kojeu svim mašinama koje susvim mašinama koje su izmislilimašinama koje su izmislili ljudi

Prekori između starih i harmoničnih supružnika bezazleni su, bez oštrine, ne sudaraju se nego klize lako kao oni kamenčići beluci koje je reka u toku godine zaoblila i uglačala do savršenstva, tako da više vezuju par ljudi nego što ih dele.Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći, nego svojoj sreći.Ima ljudi koji se više raduju tudjoj nesreći, nego svojoj sreći.Ja mislim da đavo ne postoji, ljudi su izmislili đavola i izmislili su ga po svojoj slici i prilici.Ima tišina kojih se sećam više nego najlepših reči.