Ima zena koje vole samo svoje muzeve, nisu nista posebno ti muzevi, vec te zene. D. Radovic


ima-zena-koje-vole-samo-svoje-muzeve-nisu-nista-posebno-ti-muzevi-vec-te-zene-d-radovic
imazenakojevolesamosvojemuzevenisunistaposebnotimuzevivectezeneradovicima zenazena kojekoje volevole samosamo svojesvoje muzevenisu nistanista posebnoposebno titi muzevivec tete zeneima zena kojezena koje volekoje vole samovole samo svojesamo svoje muzevenisu nista posebnonista posebno tiposebno ti muzevivec te zeneima zena koje volezena koje vole samokoje vole samo svojevole samo svoje muzevenisu nista posebno tinista posebno ti muzeviima zena koje vole samozena koje vole samo svojekoje vole samo svoje muzevenisu nista posebno ti muzevi

Neke zene izgleda nisu cule da je stiglo prolece, pa jos vole muskarce od prosle godine….
neke-zene-izgleda-nisu-cule-da-stiglo-prolece-pa-jos-vole-muskarce-od-prosle-godine
Muskarac nije muskarac bez zene. A jos manji je sa vise zena!
muskarac-nije-muskarac-bez-zene-a-jos-manji-vise-zena
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Sebične osobe nisu sposobne da vole druge, ali isto tako nisu sposobne ni da vole sebe same. -Erih From
sebine-osobe-nisu-sposobne-da-vole-druge-ali-isto-tako-nisu-sposobne-da-vole-sebe-same