Imaj hrabrosti da se služiš vlastitim razumom.


imaj-hrabrosti-da-se-slui-vlastitim-razumom
imanuel kantimajhrabrostidasesluživlastitimrazumomimaj hrabrostihrabrosti dada sese služišslužiš vlastitimvlastitim razumomimaj hrabrosti dahrabrosti da seda se služišse služiš vlastitimslužiš vlastitim razumomimaj hrabrosti da sehrabrosti da se služišda se služiš vlastitimse služiš vlastitim razumomimaj hrabrosti da se služišhrabrosti da se služiš vlastitimda se služiš vlastitim razumom

Ako služiš Bogu radi večnog blažehstva, onda služiš sebi a ne Bogu. -Lav Tolstoj
ako-slui-bogu-radi-venog-blaehstva-onda-slui-sebi-a-ne-bogu
Godine mogu da uspore hod samo onima koji nikad nisu imali hrabrosti da idu vlastitim koracima. -Paulo Koeljo
godine-mogu-da-uspore-hod-samo-onima-koji-nikad-nisu-imali-hrabrosti-da-idu-vlastitim-koracima
Svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-ulima-onda-produi-do-razumevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Suoči se s vlastitim strahovima i oni će nestati. -Elenor Ruzvelt
suoi-se-s-vlastitim-strahovima-i-oni-e-nestati