Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.


imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Čarls dikensimajsrcekojenikadanećepostatitvrdotemperamentkojiseumoritidodirpovreditiimaj srcesrce kojekoje nikadanikada nećeneće postatipostati tvrdotemperament kojikoji sese nikadanikada nećeneće umoritiumoriti ii dodirdodir kojikoji nikadanikada nećeneće povreditiimaj srce kojesrce koje nikadakoje nikada nećenikada neće postatineće postati tvrdotemperament koji sekoji se nikadase nikada nećenikada neće umoritineće umoriti iumoriti i dodiri dodir kojidodir koji nikadakoji nikada nećenikada neće povreditiimaj srce koje nikadasrce koje nikada nećekoje nikada neće postatinikada neće postati tvrdotemperament koji se nikadakoji se nikada nećese nikada neće umoritinikada neće umoriti ineće umoriti i dodirumoriti i dodir kojii dodir koji nikadadodir koji nikada nećekoji nikada neće povreditiimaj srce koje nikada nećesrce koje nikada neće postatikoje nikada neće postati tvrdotemperament koji se nikada nećekoji se nikada neće umoritise nikada neće umoriti inikada neće umoriti i dodirneće umoriti i dodir kojiumoriti i dodir koji nikadai dodir koji nikada nećedodir koji nikada neće povrediti

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.
nema-vam-srce-nikada-ne-bude-tvrdo-neka-vas-strpljenje-nikada-ne-izda-i-neka-va-dodir-nikada-nikog-ne-povredi
Oni koji prebrzo troše se nikada neće obogatiti. -Onore de Balzak
oni-koji-prebrzo-troe-se-nikada-nee-obogatiti
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. -Ivo Andric
sve-su-drine-ovog-svijeta-krive-nikada-se-one-nee-moi-sve-potpuno-ispraviti-nikada-ne-smijemo-prestati-da-ih-ispravljamo
Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same. -Rabindranat Tagor
reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-dio-nje-same
Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same. -Rabindranat Tagor
reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-deo-nje-same