Imajte smjelosti da budete drugačiji, ali naučite da to budete ne skrećući pažnju na sebe.


imajte-smjelosti-da-budete-drugaiji-ali-nauite-da-to-budete-ne-skreui-panju-na-sebe
paulo koeljoimajtesmjelostidabudetedrugačijialinaučitetoneskrećućipažnjunasebeimajte smjelostismjelosti dada budetebudete drugačijiali naučitenaučite dabudete nene skrećućiskrećući pažnjupažnju nana sebeimajte smjelosti dasmjelosti da budeteda budete drugačijiali naučite dada to budetebudete ne skrećućine skrećući pažnjuskrećući pažnju napažnju na sebeimajte smjelosti da budetesmjelosti da budete drugačijinaučite da to budeteda to budete nebudete ne skrećući pažnjune skrećući pažnju naskrećući pažnju na sebeimajte smjelosti da budete drugačijiali naučite da to budetenaučite da to budete neda to budete ne skrećućibudete ne skrećući pažnju nane skrećući pažnju na sebe

Zaradite pravo da budete ponosni i samopouzdani. -Džon Vuden
zaradite-pravo-da-budete-ponosni-i-samopouzdani
Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi. -Bernard Shaw
opasno-da-budete-iskreni-ako-niste-i-glupi
Ne molite se za lagodan život. Molite se da budete jaki ljudi. -Džon F. Kenedi
ne-molite-se-za-lagodan-ivot-molite-se-da-budete-jaki-ljudi
Ne biste trebali da budete tako slepi sa patriotizmom da ne možete videti realnost. Pogrešno je pogrešno, bez obzira ko to kaže. -Malkolm Iks
ne-biste-trebali-da-budete-tako-slepi-patriotizmom-da-ne-moete-videti-realnost-pogreno-pogreno-bez-obzira-ko-to-kae
Živite dobar i častan život. Tako ćete u starosti, kada se budete prisećali, uživati u njemu po drugi put. -Dalaj Lama
ivite-dobar-i-astan-ivot-tako-ete-u-starosti-kada-se-budete-priseali-uivati-u-njemu-po-drugi-put
Kada jednom budete odrasli, ponašajte se kao svemir, a ne kao njegov deo. -Miroslav Mika Antić
kada-jednom-budete-odrasli-ponaajte-se-kao-svemir-a-ne-kao-njegov-deo