Imala je onaj poseban način gledanja u oči. On nije bio ni stidljiv ni seksi. Bio je savršen.


imala-onaj-poseban-nain-gledanja-u-oi-on-nije-bio-stidljiv-seksi-bio-savr
Čarls bukovskiimalaonajposebannačingledanjaočionnijebiostidljivseksibiosavrenimala jeje onajonaj posebanposeban načinnačin gledanjagledanja uu očion nijenije biobio nini stidljivstidljiv nini seksibio jeje savršenimala je onajje onaj posebanonaj poseban načinposeban način gledanjanačin gledanja ugledanja u očion nije bionije bio nibio ni stidljivni stidljiv nistidljiv ni seksibio je savršenimala je onaj posebanje onaj poseban načinonaj poseban način gledanjaposeban način gledanja unačin gledanja u očion nije bio ninije bio ni stidljivbio ni stidljiv nini stidljiv ni seksiimala je onaj poseban načinje onaj poseban način gledanjaonaj poseban način gledanja uposeban način gledanja u očion nije bio ni stidljivnije bio ni stidljiv nibio ni stidljiv ni seksi

Bio sam na IQ testu. Srecom bio je negativan :)
bio-sam-na-iq-testu-srecom-bio-negativan
Svako iskustvo koje vas dotakne, na neki bilo koji poseban način, je dobro. To može biti i grozno iskustvo. -Rej Bredberi
svako-iskustvo-koje-vas-dotakne-na-neki-bilo-koji-poseban-nain-dobro-to-moe-biti-i-grozno-iskustvo
Da bi čovek bio slobodan nije dovoljno odbaciti svoje okove, već živeti na način da poštuje i razvija slobodu drugih ljudi. -Nelson Mandela
da-bi-ovek-bio-slobodan-nije-dovoljno-odbaciti-svoje-okove-ve-iveti-na-nain-da-potuje-i-razvija-slobodu-drugih-ljudi
Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti. -Paulo Koeljo
voda-simbol-enske-moi-moi-koju-jedan-mukarac-koliko-god-prosve-ili-savr-bio-ne-moe-dokuiti
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala