Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban.


imam-mnogo-vremena-za-bitne-ljude-u-mom-ivotu-i-prijateljstvo-meni-jako-bitna-tema-mislim-da-sam-meu-piscima-koje-poznajem-po-tom-pitanju-poseban
salman rušdiimammnogovremenazabitneljudemomživotuprijateljstvomenijakobitnatemamislimdasammeđupiscimakojepoznajempotompitanjuposebanimam mnogomnogo vremenavremena zaza bitnebitne ljudeljude uu mommom životuživotu ii prijateljstvoprijateljstvo jeje menimeni jakojako bitnabitna temamislim dada samsam međumeđu piscimapiscima kojekoje poznajempo tomtom pitanjupitanju posebanimam mnogo vremenamnogo vremena zavremena za bitneza bitne ljudebitne ljude uljude u momu mom životumom životu iživotu i prijateljstvoi prijateljstvo jeprijateljstvo je menije meni jakomeni jako bitnajako bitna temamislim da samda sam međusam među piscimameđu piscima kojepiscima koje poznajempo tom pitanjutom pitanju poseban

Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe. -Paulo Koeljo
postigao-sam-stvari-koje-su-mi-bitne-a-unitiu-ih-jer-samom-sebi-govorim-da-su-izgubile-smisao-znam-da-to-da-su-i-dalje-bitne-i-da-u-ako-unitim-njih
Igram za pobedu, nebitno da li je u pitanju trening ili utakmica. I neću dozvoliti da nešto stane na put meni i mom takmičarskom duhu. -Majkl Džordan
igram-za-pobedu-nebitno-da-li-u-pitanju-trening-ili-utakmica-i-neu-dozvoliti-da-neto-stane-na-put-meni-i-mom-takmiarskom-duhu
Možda nisam maher da odmah procenim ljude, al’ puštam da im jezici odrede mesto u mom životu. -Đorđe Balašević
moda-nisam-maher-da-odmah-procenim-ljude-al-putam-da-im-jezici-odrede-mesto-u-mom-ivotu
Imam previše fantazija da bih bila domaćica. Mislim da sam ja zapravo fantazija. -Merlin Monro
imam-previe-fantazija-da-bih-bila-domaica-mislim-da-sam-ja-zapravo-fantazija
Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti