Imam previše fantazija da bih bila domaćica. Mislim da sam ja zapravo fantazija.


imam-previe-fantazija-da-bih-bila-domaica-mislim-da-sam-ja-zapravo-fantazija
merlin monroimampreviefantazijadabihbiladomaćicamislimsamjazapravofantazijaimam previšepreviše fantazijafantazija dada bihbih bilabila domaćicamislim dada samsam jaja zapravozapravo fantazijaimam previše fantazijapreviše fantazija dafantazija da bihda bih bilabih bila domaćicamislim da samda sam jasam ja zapravoja zapravo fantazijaimam previše fantazija dapreviše fantazija da bihfantazija da bih bilada bih bila domaćicamislim da sam jada sam ja zapravosam ja zapravo fantazijaimam previše fantazija da bihpreviše fantazija da bih bilafantazija da bih bila domaćicamislim da sam ja zapravoda sam ja zapravo fantazija

A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Postala sam njegova potreba a on moja navika, i bila bih uznemirena ako ga ne bih vidjela cijeli dan. -Meša Selimović
postala-sam-njegova-potreba-a-on-moja-navika-i-bila-bih-uznemirena-ako-ga-ne-bih-vidjela-cijeli-dan
Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban. -Salman Rušdi
imam-mnogo-vremena-za-bitne-ljude-u-mom-ivotu-i-prijateljstvo-meni-jako-bitna-tema-mislim-da-sam-meu-piscima-koje-poznajem-po-tom-pitanju-poseban
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo