Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom.


imam-svoj-put-put-potrage-za-ljubavlju-i-inim-sve-to-mogue-da-ga-preem-s-dostojanstvom
paulo koeljoimamsvojputputpotragezaljubavljučinimsvetomogućedagapređemdostojanstvomimam svojsvoj putput potragepotrage zaza ljubavljuljubavlju ii činimčinim svesve štošto jeje mogućemoguće dada gaga pređempređem ss dostojanstvomimam svoj putput potrage zapotrage za ljubavljuza ljubavlju iljubavlju i činimi činim svečinim sve štosve što ješto je mogućeje moguće damoguće da gada ga pređemga pređem spređem s dostojanstvomput potrage za ljubavljupotrage za ljubavlju iza ljubavlju i činimljubavlju i činim svei činim sve štočinim sve što jesve što je mogućešto je moguće daje moguće da gamoguće da ga pređemda ga pređem sga pređem s dostojanstvomput potrage za ljubavlju ipotrage za ljubavlju i činimza ljubavlju i činim sveljubavlju i činim sve štoi činim sve što ječinim sve što je mogućesve što je moguće dašto je moguće da gaje moguće da ga pređemmoguće da ga pređem sda ga pređem s dostojanstvom

Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti. -Onore de Balzak
ljubav-ima-svoj-instinkt-te-pronalazi-svoj-put-do-srca-kao-to-insekt-pronalazi-put-do-cvijeta-voljom-koju-ne-moe-zabraniti-ili-odvratiti
Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan. -Paulo Koeljo
da-bi-verovao-u-svoj-vlastiti-put-nema-potrebe-da-dokazuje-kako-i-put-pogrean
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae
Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.
aka-norisa-su-dva-puta-ispustili-kad-bio-beba-prvi-put-na-hiroimu-drugi-put-na-nagasaki