Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.


imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
herman heseimamoduisveonotoikadaživeloljudskimduamasvibogoviđavolikojisupostojali…sviseoninalazenamakaomogućnostiželjeizlaziimamo uu dušiduši svesve onoono štošto jeje ikadaikada živeloživelo uu ljudskimljudskim dušamasvi bogovibogovi ii đavoliđavoli kojikoji susu ikadaikada postojali…postojali… svisvi sese onioni nalazenalaze uu namatu susu kaokao mogućnostikao željekao izlaziimamo u dušiu duši sveduši sve onosve ono štoono što ješto je ikadaje ikada živeloikada živelo uživelo u ljudskimu ljudskim dušamasvi bogovi ibogovi i đavolii đavoli kojiđavoli koji sukoji su ikadasu ikada postojali…ikada postojali… svipostojali… svi sesvi se onise oni nalazeoni nalaze unalaze u namatu su kaosu kao mogućnosti

Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osećati ljudskim srcem biće oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti.VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.