Imaperare sibi maximum imperium est – Vladati sobom najveća je vlast.


imaperare-sibi-maximum-imperium-vladati-sobom-najvea-vlast
latinske posloviceimaperaresibimaximumimperiumvladatisobomnajvećavlastimaperare sibisibi maximummaximum imperiumimperium est– vladativladati sobomsobom najvećanajveća jeje vlastimaperare sibi maximumsibi maximum imperiummaximum imperium estimperium est –est – vladati– vladati sobomvladati sobom najvećasobom najveća jenajveća je vlastimaperare sibi maximum imperiumsibi maximum imperium estmaximum imperium est –imperium est – vladatiest – vladati sobom– vladati sobom najvećavladati sobom najveća jesobom najveća je vlastimaperare sibi maximum imperium estsibi maximum imperium est –maximum imperium est – vladatiimperium est – vladati sobomest – vladati sobom najveća– vladati sobom najveća jevladati sobom najveća je vlast

Vladati nad sobom najveća je vlast. -Seneka
vladati-nad-sobom-najvea-vlast
Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela. -Sofokle
ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela