Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja.


imati-prijatelja-to-znai-pristati-na-to-da-ima-ljepih-pametnijih-i-boljih-od-vas-tko-to-ne-moe-prihvatiti-nema-prijatelja
duško radovićimatiprijateljatoznačipristatinadaimaljepihpametnijihboljihodvastkonemožeprihvatitinemaprijateljaimati prijateljaznači pristatipristati nada imaima ljepšihpametnijih ii boljihboljih odod vasne možemože prihvatitinema prijateljaznači pristati nana to dada ima ljepšihpametnijih i boljihi boljih odboljih od vastko to nene može prihvatitipristati na to dana to da imapametnijih i boljih odi boljih od vastko to ne možeznači pristati na to dapristati na to da imana to da ima ljepšihpametnijih i boljih od vastko to ne može prihvatiti

Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.Nije dostojan života onaj tko nema nijednog pravog prijatelja.Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.