Čime se pametan stidi, time se budala ponosi.


ime-se-pametan-stidi-time-se-budala-ponosi
hrvatske posloviceČimesepametanstiditimebudalaponosiČime sese pametanpametan stiditime sese budalabudala ponosiČime se pametanse pametan stiditime se budalase budala ponosiČime se pametan stiditime se budala ponosi

Ne stidi se budala, već njegova rodbina.Dok pametan razmisli, budala već sina ženi.Svako može pogrešiti; samo što pametan čovek popravlja svoju grešku, a budala je se uporno drži.Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se - a većina budala to i radi.Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj.Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž.