Inflacija je degradirala i štedne uloge ali i kredite. Oni koji štede plaćaju dugove onih koji žive od kredita.


inflacija-degradirala-i-tedne-uloge-ali-i-kredite-oni-koji-tede-plaaju-dugove-onih-koji-ive-od-kredita
duško radovićinflacijadegradiralatedneulogealikrediteonikojitedeplaćajudugoveonihživeodkreditainflacija jeje degradiraladegradirala ii štedneštedne ulogeuloge aliali ii krediteoni kojikoji štedeštede plaćajuplaćaju dugovedugove onihonih kojikoji živežive odod kreditainflacija je degradiralaje degradirala idegradirala i štednei štedne ulogeštedne uloge aliuloge ali iali i krediteoni koji štedekoji štede plaćajuštede plaćaju dugoveplaćaju dugove onihdugove onih kojionih koji živekoji žive odžive od kreditainflacija je degradirala ije degradirala i štednedegradirala i štedne ulogei štedne uloge alištedne uloge ali iuloge ali i krediteoni koji štede plaćajukoji štede plaćaju dugoveštede plaćaju dugove onihplaćaju dugove onih kojidugove onih koji živeonih koji žive odkoji žive od kreditainflacija je degradirala i štedneje degradirala i štedne ulogedegradirala i štedne uloge alii štedne uloge ali ištedne uloge ali i krediteoni koji štede plaćaju dugovekoji štede plaćaju dugove onihštede plaćaju dugove onih kojiplaćaju dugove onih koji živedugove onih koji žive odonih koji žive od kredita

Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja. -Aristotel
oni-koji-obrazuju-decu-se-trebaju-potovati-vie-od-onih-koji-ih-prave-zato-to-im-njihovi-roditelji-daju-ivot-a-ovi-prvi-im-daju-znanje-o-umeu-njegovog
Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije. -Rabindranat Tagor
oni-koji-ue-ali-ne-primjenjuju-svoju-nauku-sli-su-seljaku-koji-ore-a-ne-sije
Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema. -Ajrton Sena
novac-udna-stvar-oni-koji-ga-nemaju-strano-ga-ele-oni-koji-ga-imaju-prepuni-su-problema