Čini dobro ako hoćeš da ti se tako vrati.


ini-dobro-ako-hoe-da-ti-se-tako-vrati
poslovice korisnikaČinidobroakohoćedatisetakovratiČini dobrodobro akoako hoćešhoćeš dada titi sese takotako vratiČini dobro akodobro ako hoćešako hoćeš dahoćeš da tida ti seti se takose tako vratiČini dobro ako hoćešdobro ako hoćeš daako hoćeš da tihoćeš da ti seda ti se takoti se tako vratiČini dobro ako hoćeš dadobro ako hoćeš da tiako hoćeš da ti sehoćeš da ti se takoda ti se tako vrati

U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu. -Margaret Tačer
u-politici-ako-hoe-da-se-neto-kae-pitaj-mukarca-ako-hoe-da-se-neto-napravi-pitaj-enu
Čini dobro svojim prijateljima da ih zadržiš, a neprijateljima da ih pobediš. -Bendžamin Frenklin
ini-dobro-svojim-prijateljima-da-ih-zadri-a-neprijateljima-da-ih-pobedi
aj vrati se jos jednom, nisi me dobro odmerila xD ;)
aj-vrati-se-jos-jednom-nisi-me-dobro-odmerila-xd
Aj vrati se još jednom nisi me dobro odmerila.
aj-vrati-se-jo-jednom-nisi-me-dobro-odmerila